Vizitka šole

Šola
naziv: Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
naslov: Šolska ulica 2, 1310 Ribnica
telefon: 01 8350 400
fax: 01 8350420
e-pošta: tajnistvo@osribnica.si
transakcijski račun: 01304-6030677723
matična številka: 5087449000
davčna številka: 66532060
TRR: 01304-6030677723

Vodstvo šole
ravnateljica: Andreja Modic
telefon: 01 8350402
e-pošta: andreja.modic@osribnica.si
pomočnica ravnateljice: Majda Valčić
telefon: 018350404
e-pošta: majda.valcic@osribnica.si
pomočnica ravnateljice: Olga Černe
telefon: 018350426
e-pošta: olgacerne@osribnica.si
pomočnica ravnateljice: Aleksandra Petek
telefon: 018350426
e-pošta: aleksandra.petek@osribnica.si

Tajništvo
poslovna sekretarka: Brigita Staudacher
telefon: 01 8350400
e-pošta: tajnistvo@osribnica.si

Svetovalna služba
psihologinja: Nena Weithauser-Plesničar
telefon: 01 8350406
e-pošta: nena.weithauser-plesnicar@osribnica.si
socialna pedagoginja: Živa Rigler
telefon: 01 8350408
e-pošta: ziva.rigler@osribnica.si
pedagoginja: Mirjana Lipej
telefon: 01 8350408
e-pošta: mirjana.lipej@osribnica.si

Računovodstvo
računovodkinji: Olga Gregorič, Katja Prelesnik
telefon: 01 8350405
e-pošta: racunovodstvo@osribnica.si
Šolska prehrana
referentka šolske prehrane: Petra Pintar
telefon: 01 8350410
e-pošta: osribnica.prehrana@guest.arnes.si

Šolska knjižnica
knjižničarka: Marija Mate
knjižničarka: Majda Ilc Hussein
telefon: 01 8350414
e-pošta: knjiznica.osribnica@guest.arnes.si

Podružnična šola Dolenja vas
naziv: Podružnična šola Dolenja vas
naslov: Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas
vodja: Špela Gornik Oražem
telefon: 01 8350 423
e-pošta: spela.gornik-orazem@osribnica.si

Podružnična šola Sušje
naziv: Podružnična šola Sušje
naslov: Sušje 2, 1310 Ribnica
vodja: Maja Golež
telefon: 01 8350 430
e-pošta: maja.golez@osribnica.si

Dostopnost