Kategorija: Poročila o dejavnostih

OTROCI ZA OTROKE

Mesec december je sicer koledarsko zadnji mesec leta, a med vsemi najbolj težko pričakovan. Čar čarobnosti nam poleg vseh lučk pričarajo tople misli, pristni odnosi, iskreni stiski rok, prisrčno petje, ples …  Vse to so nam, 21. 12. 2022, na tradicionalni prireditvi Otroci za otroke pričarali učenci predmetne in razredne stopnje Osnovne šole dr....

Čarobni december

Ena topla beseda lahko ogreje mrzel zimski čas, pravi stari japonski pregovor. »Pa lahko to naredi tudi prijazna podoba?«, so razmišljali naši učenci. Ena misel, nekaj besed, veliko dela in dobre volje in sploh se ne ve, kdaj so izpod rok naših učencev prilezle podobe nasmejanih snežakov, ki krasijo in očitno tudi grejejo okna...

Šport za zdravje v zimskem pohodu

Tako kot vsako leto izvajamo kot enega izmed rednih programov športa v okviru športa za zdravje tudi zimski pohod. Ker nas je letos mati narava dokaj zgodaj obdarila s snegom, smo se za pohod odločili v torek 20.12.2022. Ko smo se zbrali teden nazaj pri športu za sprostitev nas je pričakalo pravo zimsko vreme....

Kjer besedam spodleti, glasba govori. (Hans Christian Andersen)

Še kako res je bilo to med tistim čudovitim decembrskim vikendom v Podružnični šoli v Dolenji vasi!!! Nikjer ni bilo slišati dolgočasnih besed, le čudoviti verzi so ob spremljavi prekrasne melodije, ki je prihajala iz grl članic in člana mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Ribnica, polnili učilnice. In takrat se je zgodilo… Dolg kamniti...

Dostopnost