Skoči na glavno vsebino

Evropski Teden Mobilnosti na OŠ Ribnica

V razvitem svetu, kamor spada tudi Slovenija, je seveda popolnoma jasno, da je promet nujen. Zavedamo pa se, da ima poleg vseh koristi, katere nam prinaša, tudi veliko škodljivih posledic. Zaradi ozaveščanja nujnosti prometa, njegovih dobrih in slabih posledic, pa seveda zaradi želje po zmanjševanju negativnih posledic se je občina Ribnica tudi letos vključila v mednarodni projekt Evropski Teden Mobilnosti ali krajše ETM.

Ker je dobro organiziran promet srce vsake sodobne družbe in je z urejenim prometom lepše in lažje živeti, manj hrupa pa pomeni tudi manj stresa, je namen Evropskega Tedna Mobilnosti predvsem spodbujati trajnostno mobilnost. Z letošnjim sloganom »Izberi čistejši način prevoza!« želi spodbujati potovanja, ki bi okolju povzročila kar najmanj škode. Vodilo trajnostne mobilnosti je namreč zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Ker pa želimo zagotoviti dobre rezultate, je potrebno začeti pri najmlajših. V času ETM med 16. in 22. septembrom smo tako aktivnosti v podporo Evropskemu Tednu Mobilnosti izvajali tudi na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica in obeh njenih podružnicah.

Največji izziv nam je gotovo predstavljal PEŠBUS. Kljub temu, da je po naši občini tokrat »vozil« prvič, se je podal kar na tri relacije – Pešbus je svojo nalogo opravljal 4 dni in učence po izbrani poti peš pripeljal tako do osnovne šole v Ribnici kot tudi do obeh njenih podružnic. S Pešbusom so se učenci v šolo v spremstvu učiteljic odpravili peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh upoštevajoč stalni vozni red. Kot se spodobi, pa je ledino z nami oral tudi sam župan občine Ribnica gospod Samo Pogorelc in s tem tej novosti dal še dodatno vrednost.

Trajnostno mobilnost smo spodbujali tudi z organiziranim popoldanskim kolesarjenjem velikega števila sedmošolcev po označeni Ribniški krožni poti, ki je za mnoge še vedno novost. S teoretično predstavitvijo prednosti in koristi kolesarjenja je profesor športa Tadej Levstek pred začetkom prijetne ture dobro zmotiviral učence, k čimer je gotovo pripomoglo tudi sodelovanje vseh učiteljev, ki na OŠ Ribnica poučujejo šport. Še celo vreme se nam je prilagodilo, globoko v oblake skrilo vse dežne kaplje, ki so se pripravljale, da posujejo ribniško dolino ter spodbudilo učence, da so upoštevajoč pravila skupne vožnje pogumno podali na vožnjo.

Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti smo se tudi letos vključili v celoletni projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Glavna aktivnost projekta, ki se imenuje GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI, pa se izvaja v času Evropskega tedna mobilnosti: od 21. do 25.9. Kokoška Rozi učence nižjih razredov zjutraj ob prihodu v šolo spodbuja k izbiri trajnostnih načinov potovanja, med katere spadajo pešačenje, kolesarjenje, vožnja s skirojem ter rolanje. Tako kot v preteklem šolskem letu je tudi letos porast prihoda v šolo na trajnostne načine izrazit.

Na POŠ Sušje pa smo se Evropskega Tedna Mobilnosti lotili malo drugače – s štetjem prometa v okolici šole. Vsekakor ovira trajnostno mobilnost mnogih učencev, ki živijo v Žlebiču, glavna cesta, katero bi morali prečkati na poti v šolo. Ugotovili smo, da je ob 14h, ko smo se lotili polurnega štetja prometa, le-tega res veliko. Ampak kot običajno so otroci po zanimivem razgovoru našli rešitev: razmišljajo o podhodu ali mostu. Ni slaba ideja, kajne?

Naj vas spomnim, da je z novostmi res pametno začeti z najmlajšimi. Naši šolarji namreč vedo, da je gibanje koristno in zdravo, zavedajo se, da promet onesnažuje okolje in želijo si manj prometa v okolici svojih domov in okolici šole, želijo si družbe in skupnih aktivnosti in radi nam pokažejo da znajo biti tudi samostojni. Tem potlačenim resnicam moramo čimprej na površje dovoliti tudi odrasli in poskrbeti, da bodo naše odločitve večkrat na prvo mesto postavile zdravje.

Tekst in foto: Katja Rus in Eva Levstek

Dostopnost