Skoči na glavno vsebino

PRIZNANJE SIMBIOZE projekta na naši šoli za 10 LET

Mreža Simbioza šola združuje osnovne in srednje šole, ki želijo svoje učence vzgojiti v duhu medgeneracijske solidarnosti, vzajemnega spoštovanja, prenosa znanja med generacijami in predvsem nesebične pomoči  sočloveku.

Naša šola ima naziv že 10 let, za kar je letos v Mozirskem gaju dobila posebno priznanje. Začetniki projekta na naši šoli so učitelji Marinka Mate, Marjan Novak in Olga Černe, ki so že takrat videli pomembnost medgeneracijskega druženja.

Naziv Simbioza šola pridobi šola, ki:

  • v šolskem letu izvede ure računalniškega opismenjevanja za starejše,
  • sodeluje v vseslovenski akciji Simbioza giba v mesecu maju, kjer učenci povabijo svoje stare starše k uri športne vzgoje ali k drugi športni dejavnosti,
  • izvede medgeneracijske dejavnosti tekom šolskega leta: druženje za praznike – branje pravljic, ustvarjalne delavnice, obiski DSO.

Tudi letos smo izvedli več dejavnosti – v mesecu februarju smo organizirali delavnice za učenje pametnega telefona, v mesecu maju in juniju pa izvedli ogromno dejavnosti druženja z babicami in dedki v vseslovenski akciji Simbioza giba.

Učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda so k uri športne vzgoje povabili babice in dedke ali pa celo društvo Šola zdravja. Skupaj smo se družili, igrali različne igre in gibali, odhajali na pohode tudi v bližnjo okolico, do Novo Štifte in Francetove jame. Srečanja smo zaključili ob klepetu ali celo ob kavici.

Stari starši so z veliko udeležbo pokazali, da jim je taka oblika druženja všeč in si jih želijo tudi v prihodnje.

Za Simbioza skupnost: Andreja Hočevar

Dostopnost