Skoči na glavno vsebino

Šolsko leto 2023/24 na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica bo pod okriljem Unesco ASPnet posvečeno kulturi miru in trajnostnem razvoju

Z letošnjim šolskim  letom je OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica postala članica slovenske mreže ASPnet. V šolskem letu 2022/23 smo za pridobitev članstva sodelovali v 4 projektih ASPnet mreže in obeležili smo 3 mednarodne dni. Uspelo nam je postati del Unescove zgodbe, na kar smo zelo ponosni. Naša šola spada v središče za osrednjo Slovenijo. Vse šole v središču dobro sodelujemo v okviru rednih delovnih srečanj, različnih projektov in drugih dejavnosti. Kot središče delujemo enotno, saj nas povezuje miselnost UNESCO. Ker težimo k istim ciljem, smo motivirani za skupno delo. V življenje in delo šol vpletamo vse glavne teme UNESCO, dobro sodelujemo s svojimi lokalnimi okolji in si na področju izobraževanja prizadevamo razvijati vsa štiri Delorsova načela. Šole uresničujemo svoje poslanstvo UNESCO pri učnih urah, dnevih dejavnosti, v podaljšanem bivanju, v okviru prireditev, projektov, v medosebnih odnosih, v odnosu do okolja in naravne ter kulturne dediščine. Vse šole v središču verjamemo v moč in smisel medsebojnega povezovanja, zato se aktivno vključujemo tudi v projekte UNESCO in dejavnosti zunaj našega središča. Za nas so še posebej dragoceni tisti trenutki, ki jih lahko z drugimi šolami mreže ASPnet preživimo v živo – ne le zaradi novega znanja in izkušenj, ki jih dobimo ob druženju, ampak tudi zaradi novih vezi, ki se na takšnih srečanjih stkejo.

O mreži ASPnet

Slovenska mreža ASPnet je članica mednarodnega UNESCO Associated Schools Network, vanjo pa je vključenih več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov. V Sloveniji ASPnet deluje pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Mreža ima 10 središč ASPnet, v katera so vključene osnovne in srednje šole ali vrtci, središča pa vodijo vodje središč, ki so praviloma zaposleni na šoli ali vrtcu, kjer je sedež središča. Naša šola spada v središče za osrednjo Slovenijo, vodja središča je pa iz OŠ Ledina.

Mednarodna mreža  Unesca je bila ustanovljena leta 1953, sestavlja pa jo več kot 11.000 vzgojno-izobraževalnih zavodov v več kot 180 državah sveta. Slovenija je postala del te velike globalne družine že  leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji, zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, v njene vrste sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana.

Kot lahko preberemo na njihovi spletni strani, člani ASPnet delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Vse to so tudi naši skupni cilji.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

 

Od Unescovih označb sta zagotovo najbolj znana Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine ter Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Obstaja pa še vrsta drugih programov za uravnotežen in usklajen pristop varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot na svetovni ravni.

Ob 30-letnici slovenske in 70-letnici  globalne mreže Unescu pridruženih šol je 20. in 21. oktobra letos potekalo strokovno srečanje koordinatorjev in vodij središč. Dogodek sta gostili ASP središče za osrednjo Slovenijo in OŠ Sostro, potekal pa je pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. Osrednji temi sta bili kultura miru in trajnostni razvoj s podnebnimi temami. Srečanja se je udeležila šolska koordinatorica, ki bo skrbela, da se bodo zastavljeni cilji Unesca ASPnet skozi celo šolsko leto dosledno izvajali.

Povezava na video s srečanja UNESCO šol.

Mina Lipej, šolska pedagoginja in koordinatorica za Unesco ASPnet

Dostopnost