Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ČETRTI, PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani starši in učenci 4., 5., 6. r.!

V drugem triletju (4., 5., 6. r.) lahko učenec izbere tudi neobvezni izbirni predmet (NIP). Skupaj z vašim otrokom se boste odločili, kateri neobvezni izbirni predmet bi vaš otrok obiskoval v novem šolskem letu. Učenec lahko izbere največ dva neobvezna izbirna predmeta oz. največ dve uri tedensko neobveznih izbirnih predmetov. Lahko pa se odločite, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Za šolsko leto 2022/23 smo pripravili nabor naslednjih neobveznih izbirnih predmetov za  učence  4., 5. in  6. r.: drugi tuj jezik nemščina (dve uri tedensko), umetnost (ena ura tedensko), šport (ena ura tedensko), računalništvo (ena ura tedensko), tehnika (ena ura tedensko). V primeru premajhnega števila prijav, se predmet ne bo izvajal. Učenec se bo lahko vključil v tisti predmet, za katerega bo dovolj prijav.

Na POŠ Dolenja vas in Sušje se bo izvajal tisti neobvezni izbirni predmet, za katerega bo vsaj 8 prijav iz 4. in 5. razreda skupaj.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Učenec se med šolskim letom ne more odjaviti, obiskovati ga mora do konca šolskega leta.

Na kaj morate biti pozorni pri izbiri:

–          Če se učenec odloči obiskovati pouk triletnega predmeta (npr. nemščina), lahko naslednje leto izbere nadaljevanje tega predmeta, ni pa nujno (če se izkaže, da mu ne gre).

–          Če bi učenec želel v 5. razredu vpisati triletni predmet, ki se bo pričel poučevati že v 4. razredu, pa se on zanj to leto ne bo odločil, se ne bo mogel v 5. razredu vključiti v začetno stopnjo, temveč v isto stopnjo kakor ostali sošolci, če izkaže zadostno predznanje.

–          Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje v vsem obdobju (od 4. do 6. r.)

Na izbirne predmete se prijavite v eAsistentu do 27. maja 2022.

Vsi starši, ki imate svoje otroke v 3., 4. ali 5. razredu naše šole, ste v eAsistentu prejeli sporočilo, ki vas poziva k prijavi neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Pri prijavi upoštevajte navodila s strani eAsitenta, ki se izpišejo ob začetku prijave.

Kratko predstavitev neobveznih izbirnih predmetov si lahko ogledate na tej povezavi.

Olga Černe, pomočnica ravnateljice

Priloga:

 

Dostopnost