OBVESTILO STARŠEM 13.11.2021 – OBVEZNO SAMOTESTIRANJE

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21.

Po odločitvi Vlade RS in MIZŠ je od srede, 17.11.2021, dalje za vse učence šole obvezno samotestiranje v prostorih šole. Samotestiranje v šoli in nošenje mask je od srede, 17.11. do preklica, pogoj za prisotnost učenca v šoli.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci samostojno, pod nadzorom učitelja.

Starši oziroma skrbniki morate predhodno podati pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje natisnite tukaj. Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvajali v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Urahttps://www.osribnica.si/soglasje/dni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Soglasje pošiljam v priponki. Prosim, če ga učenec/ka najkasneje do torka, 16.11., prinese razredniku.

Učenci morajo na dan samotestiranja s seboj v šolo prinesti hitri test za samotestiranje, ki ga brezplačno dobite v lekarni (z otrokovo zdravstveno izkaznico). V kolikor učenec testa ne bo imel, ga bomo po navodilih MIZŠ napotili domov na izobraževanje na daljavo.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje v šoli, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih (tudi glasbena šola).

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja, ni treba izvajati samotestiranja v šoli.

Ti učenci naj prvi dan samotestiranja (17.11.) prinesejo potrdilo o cepljenju ali prebolevnosti razredničarki oz. razredniku na v pogled.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Izjeme pri uporabi zaščitnih mask:  Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna tudi pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.

Vse starše in otroke pozivamo, da odlok spoštujejo in ga dosledno izvajajo. To je edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah.

V kolikor se starši s samotestiranjem svojega otroka oz. z nošenjem zaščitne maske ne strinjate, naj po navodilih MIZŠ otrok ostane doma. O tem čim prej obvestite otrokovo razredničarko in poskrbite za odjavo prehrane. Navodila za izobraževanje na daljavo bodo objavljena na šolski spletni strani. Prilagodili jih bomo našim organizacijskim in tehničnim zmožnostim.

Spoštovani starši, osnovni cilj učiteljev, ravnateljev in staršev je, da se pouk izvaja v prostorih šol. Pouk na daljavo je resda možen, ni pa enakovreden pouku v šoli in zavedati se je treba, da ga bodo šole  izvajale različno glede na svoje zmožnosti.

Vsem sporočamo, da v šolah trenutno potrebujemo stabilnost in mir, da bomo lahko kavalitetno izvajali vzgojno-izobraževalno delo, kar je naše poslanstvo in naloga.

 

Hvala, ker razumete trenutne razmere in situacijo, pred katero smo šole postavljene.

Prosimo vas, da svoje morebitno nestrinjanje ne naslavljate na zaposlene v šoli, temveč  nestrinjanja z ukrepi naslovite na odločevalce, napovedane proteste pred šolami pa opustite, saj ne bodo pripomogli k reševanju situacije niti ne bodo v luči delovanja našega skupnega cilja, to je dobrobit vseh otrok.

Ravnateljica Andreja Modic

 

Dostopnost