1. ŠOLSKI DAN IN PROTOKOL ZA IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 1.9.2021 DALJE

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN        

                   

Starše in učence 1. razreda

vabimo na sprejem

v sredo, 1. 9. 2021 ob 10. uri  v športni park v Ribnici.

 

Starše in učence od 2. do 9. razreda

obveščamo,

da se pouk prične v sredo, 1. 9. 2021 ob 8. 20.

 

V šolo se vključijo le zdravi učenci. Ob prihodu v šolo upoštevajo higienska priporočila in navodila dežurnih učiteljev. Učenci naj prvi dan prinesejo šolsko torbo, pisalo, beležko, mapo in copate.

Zaradi epidemije SARS-CoV-2 in sprejetih Odlokov NIJZ in MIZŠ o upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 imamo na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica sprejet  Protokol za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 1.9.2021 dalje. (preberite v nadaljevanju).

 

Zaradi upoštevanja vseh higienskih ukrepov starši ne smete vstopati v šolske prostore. Učence bodo pred stavbami sprejeli dežurni učitelji in jih usmerili v matične učilnice, kjer jih bodo pričakali razredniki. Razpored razrednikov in matičnih učilnic je zapisan spodaj.

 

Pouk na razredni stopnji (1.-5.r) bo prvi dan potekal 4 šolske ure, od 8.20 do 11.50, na predmetni stopnji (6.-9.r) pa 5 šolskih ur, od 8.20 do 12. 40. Šolska malica bo že prvi dan, kosila pa ne bo. Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Prvi šolski dan bo veljal naslednji vozni red:

Odhod iz smeri: Grčarice 6.55, 7.40, Rakitnica 7.05 in 7.45, Dolenja vas 7.10 in 7.50,

Odhod iz smeri : Žlebič 6.33 (v času popolne zapore na delu ceste Sv. Križ-Breže), Žlebič 7.23, Dolenji Lazi 7.09 in 8.05

Dane 7.07 in 7.43, Bukovica 7.10 in 7.46, Sajevec 6.55, 7.55 in 8.05, Kot 7.25, Dolenje Podpoljane 6.30 in 7.25.

Odhod iz smeri (šolski kombi): Otavice 7.05, Lipovec 6.50, 7.30 in 7.40, Prigorica 7.50, Blate 8.00.

 

Prevoz učencev po končani 4. uri se bo začel ob 12.00, po 5. šolski uri pa ob 12.50.

Z voznim redom za naslednje šolske dni bomo učence seznanili prvi šolski dan. Vozni red bo objavljen tudi na spletni strani šole in na oglasni deski.

Za šolske prevoze veljajo  zaščitni ukrepi pred COVID-19, ki jih preberite v Protokolu spodaj.

Starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh, največ 10 min pred začetkom pouka.

Starše obveščamo, da je v času pouka zaradi varnosti učencev šolsko dvorišče zaprto za ves promet. Zato prosimo, da traku ne umikate in ne vozite po dvorišču.

 Z veseljem vas pričakujemo.

                                                                                                                                                                       Ravnateljica Andreja Modic

PROTOKOL

ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA ZAŠČITO PRED ŠIRJENJEM COVID-19 PO MODELU »B« V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 OD 1. 9. 2021 DALJE

V šoli si moramo vsi, ki jo obiskujemo, prizadevati, da bo šola varno okolje.

Zato moramo dosledno spoštovati zapisane pogoje in upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe. Le na ta način bo lahko pouk tudi v času epidemije potekal v šoli.

 1. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2:

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.

 • Vse osebe, ki opravljajo delo v šoli, morajo za opravljanje dela izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT), kar dokazujejo z dokazili.
 • Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore šole in so starejše od 15 let, o čemer jih šola obvešča na vidnem mestu s pisnim obvestilom. Izpolnjevanje pogoja se preverja. Hitri antigenski test je veljaven 48 ur, PCR test 72 ur.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca 1., 2. in 3.r.

 • Nošenje zaščitnih mask je v prostorih šole obvezno, razen za :

– Učence od 1. do 5. razreda, ko so v matični učilnici

– učence z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske

– govornike na dogodkih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2m

– učence pri pouku športa

– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

 • Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na odprtih javnih krajih ali prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5m.
 • Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda (ki niso cepljeni in niso preboleli Covid)
 • Testirajo se doma, enkrat tedensko, v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.
 • Testi so brezplačni, starši jih dobijo v katerikoli lekarni s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja od ponedeljka, 30.8.2021.
 • Učencu pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec.
 • Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbeno šolo.
 • Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje
 • Drugi preventivni ukrepi
 • Razkuževanje rok
 • Ohranjanje varnostne razdalje
 • Zračenje prostorov
 • Šola vodi evidenco prihodov zunanjih obiskovalcev šole.

Vstop v stavbo C je za nezaposlene možen le ob predhodni najavi na telefon

01 8350 400/426/404/408 in ob upoštevanju pogoja PCT. Vstop nezaposlenim v stavbe A in B v Ribnici in v obe podružnici ni dovoljen.

Sestanki s starši, govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo ali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh pogojev in higienskih ukrepov (pogoj PCT, medosebna razdalja, maska). 

 1. PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporočamo hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Glavni vhod v stavbo B je po novem zaradi gradbišča s Kolodvorske ulice. Vhod s srani športnega centra se uporablja samo za potrebe prehoda učencev v času pouka.

Zaradi zagotavljanja zaščitnih ukrepov po priporočilu NIJZ učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo in ne prihajajo v šolo s šolskimi prevozi, vstopajo v šolske stavbe le 10 minut pred začetkom pouka, oziroma po naslednjem razporedu:

Ribnica:

 • Stavba A: 2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 3. razred: 20 minut pred pričetkom pouka.
 • Stavba B: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. B in 4. razred: 20 minut pred pričetkom pouka.
 • Stavba C: 15 min pred pričetkom pouka. Vhod skozi športni center ni dovoljen.
 • POŠ Sušje: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. in 3.razred: 15 minut pred pričetkom pouka, 4. in 5.razred: 20 minut pred pričetkom pouka.
 • POŠ Dolenja vas: 1. in 2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 3., 4. in 5.razred: 20 minut pred pričetkom pouka.

Šolski prevoz bo potekal kot prejšnja šolska leta, vozni red bo objavljen na spletni strani naknadno. Upoštevati je potrebno vsa higienska priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19:

– šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov okužbe,

– vstop na vozilo je možen le z zaščitno masko,

– maska mora prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza,

– pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,

– starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh.

Učenci vstopajo v šolske stavbe po označenih koridorjih, po šoli pa se gibljejo po označenih poteh z upoštevanjem varne razdalje. Pred vstopom v šolsko stavbo si je potrebno razkužiti roke. Vstopanje v šolske stavbe od 7.00 do 8.20 nadzorujejo hišniki.

 1. JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV PRED POUKOM

Na centralni šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razredov v pritličju stavbe B od 5.50 do začetka pouka, na obeh podružnicah pa od 6.15 do začetka pouka oz. po potrebi staršev.

Na stavbah A in B in obeh podružnicah je organizirano varstvo vozačev od 7.15 do 7. 45., nato učenci ob 7.45 odidejo v matične učilnice. Na stavbi C je varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Izvajala ga bosta dva učitelja, ki bosta skrbela za izvajanje higienskih priporočil (vzdrževanje medosebne razdalje pri garderobnih omaricah). Učenci 5. razredov odidejo ob 7.45 v matične učilnice.

Varstvo vozačev in jutranje varstvo se izvajata v skupinah učencev, v vnaprej določeni učilnici pod nadzorom učitelja. Med učenci različnih oddelkov se zagotavlja medosebna razdalja, učenci nosijo masko.

 1. PODALJŠANO BIVANJE (1. do 5. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Učenci bodo zapuščali skupino le ob določeni uri, ki jo bodo izbrali starši (14.20, 15.10 ali ob 16. 00). Starši ne vstopajo v šolske stavbe, svojega otroka počakajo pred šolo. V primeru, da v 15 min. starši ne prevzamejo otroka, se otrok vrne v skupino OPB. Pred šolo nadzor nad odhodi učencev izvajajo dežurni učitelji:

pred stavbo B: od 14.20 do 14.35 – Staša Ivanec in Mina Lipej

od 15.10 do 15.25 – Mojca Rački

pred stavbo A: od 14.20 do 14.35 – Tina Okoren in Saša Peterlin

od 15.10 do 15.25 – Samo Plevnik

  RIBNICA  
OPB 1 Julija Valentič 1. r.
OPB 2 Ana Krmpotić Wieczorek 1. r.
OPB 3 Vesna Bubnjič (nad. Mojca Jelušić) 1. r.
OPB 4 Tajana Stevanović 1. r
OPB 5 Katarina Valentič (nad. Valerija Ivetič) 2.r
OPB 6 Tanja Kozina Češarek 2.r
OPB 7 Mojca Rački (nam. Dolores Arko) 2.r, 3.r
OPB 8 Samo Plevnik 3.r
OPB 9 Učiteljice 3.r 3.r
OPB 10 Veronika Kos Turk 3.r, 4.r
OPB 11  Mira Miše 4.r
OPB 12 Mirjana Lipej + Staša Ivanec 4.r, 5.r
OPB 13 Tina Okoren + Saša Peterlin 5.r
     

 

POŠ Dolenja vas   POŠ Sušje
OPB 14 Eva Levstek    23 PU 1. r OPB 17 Marija Lovšin 23 PU
OPB 15  Aida Kreštič 17 PU                    2.,3.r    
OPB 16 Lara Henigman     11 PU 4.,5.r OPB 18 Sara Samsa Centa 11 PU

 

 1. ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način. Na stavbi A in B (RS) kuharice malico prinesejo v učilnice, učenci 1.r malicajo po prvi šolski uri ob 9.05, ostali učenci od 2. do 4.r pa po drugi šolski uri ob 9.55. Na stavbi C (PS in 5. razred) dežurni učenci prinesejo malico iz razdelilne kuhinje v matično učilnico za svoj razred. Malica je po tretji šolski uri ob 10.45

Učenci OPB na stavbi B imajo kosilo v učilnicah, učenci 1. razredov kosijo ob 11. 50. Učenci OPB iz stavbe A in učenci predmetne stopnje kosijo v šolski jedilnici po urniku in po pogojih, s katerimi zagotavljamo maksimalno možno število učencev v jedilnici. Učenci v šolsko jedilnico prihajajo in odhajajo z maskami, po označenem koridorju. Pred vstopom v jedilnico si obvezno razkužijo roke. Izvaja se dežurstvo dveh učiteljev v času od 12.45 do 14. ure.

 1. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLI

 

 1. Od 1. do 9. razreda pouk poteka v matičnih učilnicah, pouk manjših učnih skupin v 8. in 9. razredu pa bo potekal še v dodatnih učilnicah (skupina 9.E – CK3, 9.F – C23,
 1. F – C27, 8. G – C15). Učenci med odmori ne zapuščajo učilnice.

Matične učilnice in razredniki:

 

Razredna stopnja

učilnica Predmetna stopnja učilnica
1. A Katja Šivec *+ Metka Turk 20 PU BP5 6. A Janez Tanko C21
  1. B Miša Šmit + Lucija Knavs   20 PU BP2 6. B Katarina Drobnič CP1
1. C Karin Žnidaršič + Mirjana Kous   20 PU BP4 6. C Mateja Lesar Rus C33
1. D Tjaša Zgonc + Neja Boštjančič  10 PU BP1 6. D Magda Oražem CK2
1. E Uršula J. Žagar + Neja Boštjančič10 PU BP3      
2. A Jana Asič A11 7. A Sonja Mišič C22
2. B Nika Vrbinc Mihelič B11 7. B Saša Peterlin CP6
2. C Katja Primožič A13 7. C Vanja Novak C13
3. A Danica Gorše A12 7. D Nataša Arko C34
3. B Anica Tanko A22 8. A Nataša Tanko Belaj CP2
3. C Polona Lazarević AP1 8. B Tina Košmerl C14
3. D Mojca Klun A21 8. C Marija Ahčin C24
3. E Andreja Vidervol A23 8. D Gabrijela Maja Grivec C26
4. A Aleksandra Petek +Veronika Kos Turk B14 8. E Lea Bracovič CP4
4. B Maja Lavrič B13 9. A Anja Briški Merkaš C11
4. C Mateja Košir B12 9. B Lea Urh CP3
4. D Tatjana Levstik B15 9. C Jelka Mate C12
5. A Alenka Tanko C31 9. D Marjana Cvar C36
5. B Maruša Čop C35      
5. C Andreja Hočevar C32      
5. D Grega Šumrada ŠCR      

 

POŠ Dolenja vas   POŠ Sušje
1. F

Eva Troha

+Lara Henigman

  1.G+3.G

Maja Bunderla

+ Petra Pogorelc 2. uč

2. D Bernarda Benčina   2.E Maja Golež
3. F Špela Gornik Oražem   4.F + 5.F Nina Marolt
4. E Katarina Trnovec      
5. E Jerneja Merhar      

2. Le v nekaterih primerih učenci zapustijo matično učilnico (manjše učne skupine, ŠPORT, TIT, GOS, KE). Učenci zapustijo matično      učilnico le pod nadzorom učitelja. Učitelji teh predmetov učence odpeljejo iz matične učilnice in pripeljejo nazaj. Pred vstopom         v  drugo učilnico si učenci obvezno razkužijo roke, učilnico pa je potrebno po odhodu vsake skupine prezračiti in razkužiti klopi, stole, kljuke…

Učenci pri pouku športa uporabljajo garderobe, ki se po vsaki skupini razkužijo. Pouk športa naj se v čim večji meri izvaja na prostem. V dvorani pouk športa poteka brez mešanja skupin učencev različnih oddelkov oz. se med njimi ohranja medosebna razdalja.

3. Izvajajo se obvezni in neobvezni izbirni predmeti.

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se izvajajo v oblikovanih skupinah, do 14 učencev. V kolikor so v skupini učenci različnih oddelkov, učenci nosijo v učilnici masko in upoštevajo  medosebno razdaljo. V primeru, da je v skupini več kot 14 učencev, se izvaja predmet za vsako polovico skupine na 14 dni.

4. Ob upoštevanju priporočil NIJZ se lahko izvajajo tudi dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi in plavalni tečaj. Izvedba in organizacija vseh teh dejavnosti se natančno opredeli pred izvedbo glede na trenutno epidemiološko situacijo. Dnevi dejavnosti se praviloma izvajajo v šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru.

5. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru istega razreda.

6. Dodatna strokovna pomoč učencem in individualna in skupinska učna pomoč učencem se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb za učence iz istega razreda, če se le da iz istega oddelka.

7. Pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljen ustrezna razdalja 1,5 do 2 metra.

8. Delovanje šolske knjižnice poteka tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

9. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvi triadi to naredi učitelj/ica.

10. Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji).

 

V Ribnici, 29.8.2021                                                              Ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost