POUK OD 1.4. DALJE – OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši!

 

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zato začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

 

Pouk na daljavo

 

Učenci bodo v naslednjih dneh od učiteljev dobili navodila za učenje na daljavo. Vsa navodila in gradiva bodo tako kot zadnjič objavljena v spletnih učilnicah posameznega razreda na spletni strani šoli. Prosim učence in starše, da pouk na daljavo jemljete resno in upoštevate navodila učiteljev. Predvsem pa bodite ves čas v navezi s svojimi razredniki.

 

Izvedba nujnega varstva za učenke in učence od 1. do 3. razreda

 

Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v :

 • sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17),
 • v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • zavodih s področja socialne varnosti,
 • v Slovenski vojski, Policiji in
 • v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (natisni), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

 

Starši, ki izpolnjujejo pogoje za nujno varstvo otrok, izpolnijo prijavnico (natisni).

Prijavo učencev v nujno varstvo (izpolnjeno potrdilo delodajalca in prijavnico) je potrebno poslati najkasneje do srede, 31.3., do 14. ure, na e-naslov ravnateljice – andreja.modic@guest.arnes.si ali do navedenega termina vsaj najaviti prijavo otroka v nujno varstvo na telefon 041 983 919.

 

Osnovna šola Ribnica bo glede na zgoraj zapisano zagotavljala nujno varstvo od četrtka, 1.4.2021, dalje.

 • Varstvo bo za ribniške učence in za učence obeh podružnic na stavbi B v Ribnici.
 • Nujno varstvo bo zagotovljeno predvidoma od 7. do 15. ure.
 • Starši otroke v nujno varstvo pripeljejo sami.
 • Za učence v varstvu bo zagotovljena prehrana (malica in kosilo).
 • Otroci, ki bodo v nujnem varstvu, naj s seboj prinesejo tudi šolske potrebščine, saj bodo v času nujnega varstva spremljali tudi pouk na daljavo.
 • V času nujnega varstva je potrebno upoštevati vsa določila in ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (maske v skupnih prostorih, umivanje rok, prezračevanje,…), prav tako bomo izvedli tudi hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV za vse zaposlene, ki bodo nujno varstvo izvajali.

 

Zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov v času šolanja na daljavo

 

Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Prijave na topli obrok v času pouka na daljavo oddajte v računovodstvo na tel. 01 8350 410 ali pisno preko e-pošte na naslov osribnica.prehrana@guest.arnes.sido srede, 31.3., do 14. ure.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, v šolski jedilnici od 11.30 do 13.30.

 

V upanju, da se čim prej (po zagotovilih vlade že 12.4.) spet srečamo v šoli, vas lepo pozdravljam,

Ravnateljica

Andreja Modic

Dostopnost