OBVESTILO ZA STARŠE – POUK OD 8.3. DALJE

Spoštovani starši, dragi učenci.

Obveščamo vas, da je Vlada RS spremenila Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in širjenja okužbe z novim Corona virusom.

Od ponedeljka, 8.3.2021 dalje, je uporaba zaščitnih  mask za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole  obvezna ves čas pouka v šoli, tudi ko so v matičnem razredu.

Učenci od 1. do 5. razreda so lahko brez mask samo znotraj matičnega razreda, priporočeno pa je, da za svojo varnost in zaščito uporabljajo masko ves čas, še piše v okrožnici ministrstva.

Uporaba zaščitnih mask in tedensko testiranje sta obvezna za vse učitelje.

Ostali ukrepi ostajajo v veljavi:

  • V šolo lahko pridejo samo zdravi učenci.
  • Pouk poteka za vsak razred posebej v matični učilnici, enako velja tudi za podaljšano bivanje, da se učenci med seboj ne mešajo.
  • Podaljšano bivanje se izvaja za učence 1., 2. in razreda, za učence 4. in 5.r pa le za tiste učence, ki to nujno potrebujejo.
  • Kosila razdeljujemo po načrtovanem urniku, poleg jedilnice učenci kosijo tudi v razredih zaradi spoštovanja ukrepov proti širjenju virusa.
  • Od 8.3. dalje bomo začeli z razdeljevanjem kosil tudi za učence od 6. do 9. razreda, ki kosilo potrebujejo in so se nanj prijavili ta teden. Kosilo za učence predmetne stopnje bo na stavbi C. Dodatne prijave morate sporočiti izključno v računovodstvo na telefon 01 8350 410.
  • Neobvezni in obvezni izbirni predmeti še naprej potekajo na daljavo (razen po dogovoru v šoli samo za učence enega oddelka).
  • Izvaja se dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč in dodatni in dopolnilni pouk, vendar samo za učence enega oddelka naenkrat.
  • Izvajajo se lahko samo tiste interesne dejavnosti, kjer so samo učenci istega oddelka.

 

Zahvaljujem se vsem staršem in učencem, ki se držite navodil in ukrepe upoštevate. Predvsem pa hvala za to, ker nas o morebitnem stiku z okuženo osebo ali sumu na možnost okužbe sproti obveščate in otroke v teh primerih ne pošiljate v šolo.

Ker se tudi vsi zaposleni na šoli trudimo upoštevati vse predpisane ukrepe verjamem, da je šolsko okolje varno za izvajanje pouka.

Ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost