ŠOLA OD 15.2.2021 DALJE

Spoštovani starši.

Z Odlokom vlade se od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

 

Poudariti je potrebno, da se v šolo lahko vračajo le zdravi učenci.

Obiskovanje pouka je obvezno, odsotnost učenca je opravičljiva le iz zdravstvenih razlogov.

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov nebi mogli obiskovati pouka v prostorih šole, bodo učitelji po ustaljenih komunikacijskih kanalih  informirali z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Nošenje mask je v šoli za vse zaposlene obvezno ves čas, za učence pa le ob  vstopu v šolo oz. v skupnih prostorih. V času pouka znotraj svojega razreda so učenci lahko brez mask.

O ostalih ukrepih preberite v nadaljevanju.

PRIHOD V ŠOLO in VOZNI RED

 

Za učence od 4. do 9. razreda se pouk v ponedeljek, 15.2.2021 prične ob 8.20. Prvo šolsko uro bodo z učenci učitelji razredniki. Predure ta dan zaradi testiranja učiteljev odpadejo.

 

Za učence 1. razreda bo tudi v ponedeljek, 15.2.2021, zagotovljeno jutranje varstvo d 5.50 dalje.

Učenci, ki sicer ne uporabljajo šolskih prevozov, naj zaradi zmanjšanja gneče prihajajo v šolo po naslednjem razporedu:

Ribnica:   Stavba A:    2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka,
3. razred: 20 minut pred pričetkom pouka.

Stavba B:    1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka,
2. D, 3. C in 4. r : 20 minut pred pričetkom pouka.

Stavba C:   15 min pred pričetkom pouka

 

Pred vhodnimi vrati so nameščeni razkužilniki rok. V šolske stavbe bodo učenci vstopali po označenih koridorjih. Dežurni učitelji in hišniki bodo nadzirali prihod v šolo.

 

VOZNI RED OD 15.2.2021 dalje

 

SMER ZAČETNA POSTAJA start izpred šole PREVOZNIK
Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-Prigorica-Nemška vas-Ribnica 6.55, 7.40 13.10, 13.45

 

NOMAGO d. o. o.

 

 

FINSON

Rakitnica-Ribnica 7.05, 7.45 13.10, 13.45
Dolenja vas (šola)-Prigorica-Nemška vas-Ribnica 7.10, 7.50 13.10, 13.45
Žlebič  – Breže – Jurjevica –Sušje – Grič – Breg – Ribnica 6.48, 7.23 13.10, 13.45
Dolenji Lazi-Breg-Grič-Breg-Ribnica 7.09, 7.55 13.10, 13.45
Grič-Breg-Ribnica 7.11, 7.39,7.47 13.10, 12.50 (do PETROLA), 13.45  
Dane-Bukovica-Ribnica 6.57 13.45

 

RETA-PREVOZI

 

Sajevec-Ribnica 7.16, 7.50, 8.00 12.50, 13.10, 13.55
Kot – Ribnica 7.35  
Bukovica – Ribnica  7.08 13.45
Dolenje Podpoljane-Vel. Poljane-Vrh pri Poljanah-Gor. Lazi-Ribnica 6.35, 7.30 13.10, 13.45

 

PUCER

Otavice-Ribnica 7.05 13.35

 

ŠOLSKI KOMBI

Lipovec-Prigorica-Dolenja vas 6.50, 7.30 13.45 (Ribnica-Lipovec)
Lipovec-Prigorica-Dolenja vas 7.40 13.10
Blate – Dolenja vas 8.00 12.50
Prigorica – Dolenja vas 7.55 12.50

DODATNI PREVOZI

(le za učence, ki imajo pouk 7. šolsko uro)

  DAN    
  PON- PET 14.25 ŠOLSKI KOMBI

Za šolske prevoze veljajo naslednja higienska priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19:

– šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov akutne okužbe dihal,

– vstop na vozilo je možen le z obrazno masko,

– maska mora prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza,

– pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,

– starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh, največ 10 min pred začetkom pouka.

 

1., 2. in 3. razred

Za učenke/učence 1., 2. in 3. razreda bo pouk potekal enako kot do sedaj – v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih, prav tako tudi NIP Angleščina in podaljšano bivanje.

 

Malica bo za 1. in 2. razred ob 9.05, za 3. razred pa ob 9.55. Razpored razdeljevanja kosil ostaja enak.

Bodite pozorni  na vozni red, saj je nekoliko spremenjen.

Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami bo potekala normalno, interesne dejavnosti se lahko izvajajo samo znotraj homogene skupine enega oddelka.

 1. in 5. razred

Pouk za učence 4. in 5. razreda bo potekal v matičnih učilnicah. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so bodo vsaj še v tednu od 15. do 19. februarja izvajali na daljavo.

Po navodilih ministrstva bo podaljšano bivanje v 4. in 5. razredu šola organizirala le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo.

Starše naprošamo, da podaljšano bivanje koristijo res le v nujnih primerih. Podaljšano bivanje za 4. in 5. razrede bomo morali žal zaradi pomanjkanja učiteljev organizirati v heterogenih (mešanih) skupinah, kjer je uporaba zaščitnih mask tudi za učence nujna.

Starši, ki bi za svoje otroke nujno potrebovali podaljšano bivanje, naj napišejo prošnjo, ki jo učenci takoj v ponedeljek zjutraj oddajo razredniku.

V prošnji navedite:

 • Vzrok
 • Do kdaj bo učenec v podaljšanem bivanju (14.20, 15.10 ali do 16. 00).
 • Kosilo DA / NE

Podaljšano bivanje za učence 4. razreda bo na stavbi B, za učence 5. razreda pa na stavbi C.

Starši ne vstopajo v šolske stavbe, svojega otroka počakajo pred šolo.

Učenci naj se prvi dan zaradi morebitnih predčasnih odhodov domov ponovno prijavijo na kosilo pri razredniku, če ga potrebujejo.

Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami bo potekala normalno, interesne dejavnosti se lahko izvajajo samo znotraj homogene skupine enega oddelka.

PREDMETNA STOPNJA

Za učence od 6. do 9. razreda bo potekal pouk v matični učilnici posameznega oddelka pri razredniku. Učenci učilnice ne bodo zapuščali, v razred bodo prihajali učitelji po urniku.

 

razred učilnica   razred učilnica
6. A C 22   8. A C 11
6. B C P6   8. B C P3
6. C C 13   8. C C 12
6. D C 34   8. D C 36
         
7. A C P2   9. A C K2
7. B C 14   9. B C 33
7. C C 24   9. C C 21
7. D C 26   9. D C P1
7. E C P4      

 

Pouk v manjših skupinah pri MAT, SLJ in ANJ bo poleg matičnih učilnic potekal še :

za skupino 8.e v C K3 in za skupino 8.f v C 23

za skupino 9.e v C 37 in za skupino 9.f v C 27.

 

Šport poteka v ŠCR, kamor učence pospremijo učitelji športa. Pri športu se učenci posameznih oddelkov ne smejo mešati, zato posamezne celotne oddelke (deklice in dečke) prevzamejo naslednji  učitelji:

razred UČITELJ DOD. UČITELJ razred UČITELJ DOD. UČITELJ
6. A ALEŠ PUGELJ TADEJ LEVSTEK 8. B TADEJ LEVSTEK JANKO ILC
6. B JANKO ILC 8. C ALEŠ PUGELJ
       
6. C TADEJ LEVSTEK GREGOR ILC 9. A TADEJ LEVSTEK JANKO ILC
6. D JANKO ILC 9. B ALEŠ PUGELJ
       
7. A TADEJ LEVSTEK JANKO ILC 9. C JANKO ILC GREGOR ILC
7. B ALEŠ PUGELJ 9. D TADEJ LEVSTEK

 

TIT lahko občasno za posamezen oddelek poteka tudi v tehnični delavnici, GOS pa v laboratoriju. Učilnica se po vsaki uporabi razkuži.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so bodo do nadaljnjega izvajali na daljavo.

Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami bo potekala normalno, interesne dejavnosti se lahko izvajajo samo znotraj homogene skupine enega oddelka.

 

Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, v okviru enega oddelka. Šola v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

ŠOLSKA PREHRANA ZA PREDMETNO STOPNJO

Malica bo za učence predmetne stopnje po 3. šolski uri, dežurni učenci jo prevzamejo v šolski razdelilnici.

Žal zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa in prostorske stiske v šolski jedilnici, kosil za učence od 6. do 9. razreda do nadaljnjega ne moremo zagotoviti.

V kolikor se bo v prihodnjih dneh pokazala možnost delitve kosil tudi za predmetno stopnjo, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

 

NAPOTKI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE PRI IZVAJANJU POUKA V  ŠOLI

 • V skupnih prostorih šole (razen v učilnici) je nošenje mask obvezno.
 • Pred vstopom in izstopom iz šolske zgradbe si roke razkužimo z razkužilom.
 • Potrebno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah ni dovoljeno, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, obvezno po vsaki uri.
 • V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)
 • Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Učitelj je ves čas prisoten v razredu.

 

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično (1,5 do 2 metrska medosebno razdalja).

V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih bo dežurni učitelj, ki bo skrbel, da se ukrepi izvajajo (enako tudi v času odmorov).

 • Govorilne ure in pridobivanje informacij starši do nadaljnjega opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave, razen v posebnih primerih, ko so sestanki nujni in v naprej dogovorjeni.

 

Drage učenke in  učenci,

Veseli smo, da se šola na daljavo zaključuje in da boste pouk že v ponedeljek lahko »v živo« spremljali v šoli,  v krogu svojih sošolcev in učiteljev.

 

Želim vam lep povratek v šolske klopi. Glede ocen pa ne skrbite – do konca šolskega leta je še dovolj časa. Ocenjevanje pride na vrsto šele, ko boste izbrano učno snov  skupaj z učitelji ponovili, dopolnili in dobro utrdili.

Vse dobro želim vsem,                                                                                                                                                                                ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost