OD 9.11. DALJE POUK NA DALJAVO ZA VSE UČENCE, POZIV STARŠEM ZA PRIJAVO NA BREZPLAČEN TOPLI OBROK V ŠOLI

Spoštovani starši in učenci!

Glede na odločitev ministrice za šolstvo vas moram žal zopet obvestiti, da bo pouk od 9.11. dalje za vse učence potekal na daljavo.

Hkrati objavljamo tudi POZIV k prijavi na brezplačen topli obrok.

Ravnateljica Andreja Modic

P O Z I V

UČENCEM IN DIJAKOM S PREBIVALIŠČEM V OBČINI RIBNICA

ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

 

 Občina Ribnica v skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, poziva  učence in dijake s prebivališčem v občini Ribnici, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok.

 

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

 

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo do vključno 10. 11. 2020 do 12. ure preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo Občini Ribnica, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje dijake oz. učence. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabijo le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

 

Za območje občine Ribnica bo tople obroke pripravljala Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica. Hrano bodo učenci in dijaki oziroma njihovi starši lahko prevzeli z lastno prenosno posodo (osebno embalažo) na prevzemnem mestu v šolski kuhinji, vsak dan šolanja na daljavo, med 11. 30 in 14. 00 uro. Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v četrtek, 12. 11. 2020.

 

Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo le-ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

 

Prijave za učence OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, vključno s POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje: osribnica.prehrana@guest.arnes.si.

Ostale informacije dobite na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti: 01/837 20 23.

 

Občina Ribnica

Dostopnost