Skoči na glavno vsebino

ŠOLA OD PONEDELJKA, 1. 6. DALJE

Spoštovani starši.

Nadaljnje  sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja določa, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v šoli in sicer:

 

od ponedeljka 1. 6. 2020 dalje še za učence 4. in 5. razreda in

od srede 3. 6. 2020 dalje tudi za učence 6., 7. in 8. razreda.

 

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo naj učenci 4. – 8. razreda prinesejo razredniku prvi dan vrnitve v šolo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLO

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).  Učenci naj po možnosti pridejo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učenci se od 1.6. dalje v šoli preobujejo in normalno uporabljajo garderobne omarice, pri tem bo potrebno ohranjati 1,5 m razdalje.

 

RAZREDNA STOPNJA

Učenci od 1. do 5. razreda se od 1.6.2020 ne delijo več in imajo pouk in podaljšano bivanje v svojih učilnicah, enako kot pred zaprtjem šol.

Pred vhodnimi vrati bodo nameščeni razkužilniki rok. V šolske stavbe bodo učenci vstopali po označenih koridorjih. Dežurni učitelji in hišniki bodo nadzirali prihod v šolo.

Organizacija šolskih prevozov od 1. 6. 2020

Odhodi avtobusov oz. kombijev bodo potekali po voznem redu, ki je veljal pred zaprtjem šole in je naslednji:

SMER ZAČETNA POSTAJA start izpred šole PREVOZNIK
Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-Prigorica-Nemška vas-Ribnica 7.00, 7.40 12.50, 14.00

 

NOMAGO d. o. o.

 

 

 

 

FINSON

Rakitnica-Ribnica 7.05, 7.45 12.50, 14.00
Dolenja vas (šola)-Prigorica-Nemška vas-Ribnica 7.10, 7.50 12.50, 14.00
Žlebič  – Breže – Jurjevica –Sušje – Grič – Breg – Ribnica 6.48, 7.23 13.00, 14.00
Dolenji Lazi-Breg-Grič-Breg-Ribnica 7.09, 7.55 13.00, 14.00
Grič-Breg-Ribnica 7.11, 7.39,7.47 13.00, 13.35, 14.00
Dane-Bukovica-Ribnica 6.57 14.00 FINSON
Sajevec-Ribnica 7.16, 7.55 12.50, 14.15 RETA-PREVOZI
Bukovica – Ribnica  7.08 14.00 FINSON
Dolenje Podpoljane-Vel. Poljane-Vrh pri Poljanah-Gor. Lazi-Ribnica 6.35, 7.30 12.45, 14.00

 

PUCER

Otavice-Ribnica 7.00, 7.15 13.35, 14.00

 

ŠOLSKI KOMBI

Lipovec-Prigorica 6.50, 7.30 14.00
Lipovec-Dolenja vas 7.40 13.00
Blate – Dolenja vas 8.00 12.50
Prigorica – Dolenja vas 7.55 12.50
Kot – Ribnica 6.25

 

Ker je število učencev vozačev v avtobusu oz. kombiju še vedno omejeno, bo potrebno počakati na morebitno dodatno vožnjo.

Vstopanje in izstopanje iz avtobusa bo le na zadnjih vratih. Učenci si morajo pred vstopom na avtobus oz. kombi razkužiti roke. Učenci ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Učenci bodo čakali na vstop v vozilo tako, da bodo vzdrževali varnostno razdaljo najmanj

1,5 m. Razpoložljivi sedeži bodo označeni (učenci sedijo na vsakem drugem sedežu). Pri prevozu v šolo morajo učenci zasesti sedeže od začetka proti zadnjemu delu, pri prevozu domov vstopajo v avtobus najprej učenci, ki se peljejo najbolj daleč, zadnji pa tisti, ki bodo izstopili prvi. Prednost pri povratku iz šole imajo učenci razredne stopnje.

Učenci naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu.

PODALJŠANO BIVANJE bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Če je le mogoče, naj učenci odidejo domov po končanem pouku. Starši ne vstopajo v šolo. Dežurnemu učitelju starši povedo, po katerega učenca so prišli v OPB. Dežurni učitelj pokliče učitelja na mobilno številko v skupino OPB, da učenca pošlje iz razreda. Na podružnicah starši pokličejo učitelja.

PREDMETNA STOPNJA

Za učence od 6. do 9. razreda bo potekal pouk v matični učilnici pri razredniku. Učenci učilnice ne bodo zapuščali, v razred bodo prihajali učitelji po urniku, kot je veljal pred epidemijo.

Tudi za učence 9. razreda poteka pouk po starem urniku, brez delitve razredov, od 1.6. dalje.

 

razred učilnica   razred učilnica
6. A C P2   8. A C K2
6. B C 14   8. B C 33
6. C C 24   8. C C 21
6. D C 27   8. D C P1
6. E C 13      
         
7. A C 11   9. A C 22
7. B C P3   9. B C P6
7. C C 12   9. C C 32
7. D C 36      

Pouk v manjših skupinah pri MAT, SLJ in ANJ bo poleg matičnih učilnic potekal še – za skupino 8.e v C 23, za skupino 8.f v C 26 in za skupino 9.d v C 34.

Šport poteka v ŠCR, kamor učence pospremijo učitelji športa.

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Malica bo na podružnicah in v Ribnici v stavbah A in B dostavljena pred učilnice, v stavbi C pa v razdelilno kuhinjo, od koder jo bosta dežurna učenca prinesla v razred. Malico še naprej delijo učitelji. Pred tem je potrebno razkužiti mize.

Kosilo poteka po spremenjenem urniku, saj učenci 1. razreda začnejo s kosilom takoj po 4. uri.

NAPOTKI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE PRI IZVAJANJU POUKA V  ŠOLI

 • Pred vstopom in izstopom iz šolske zgradbe si roke razkužimo z razkužilom.
 • Priporočljivo je, da vsi zaposleni in starejši od 12 let (učenci od 6. do 9. razreda) v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa izven matične učilnice. Maske so na voljo v šoli.
 • Potrebno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah ni dovoljeno, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, obvezno po vsaki uri (na stežaj odprta okna).
 • V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)
 • Govorilne ure in pridobivanje informacij starši do nadaljnjega opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave, razen v posebnih primerih, ko so sestanki nujni in v naprej dogovorjeni.

 

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji  (brez znakov akutne okužbe dihal).

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično (1,5 do 2 metrska medosebno razdalja).

Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako bodo na več vidnih mestih izobešene infografike1 s splošnimi higienskimi ukrepi.

V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih bo dežurni učitelj, ki bo skrbel, da se ukrepi izvajajo (enako tudi v času odmorov).

 

Potek dela v šoli

Pred začetkom pouka bodo učilnice temeljito prezračene. Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici bo:

 • razkužilo za roke;
 • izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike1.

 

Prehajanje učencev iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno, tekom epidemije COVID-19 se ohranja dodeljeni sedežni red.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 

Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, se ne izvaja. Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.

 

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Učitelj je ves čas prisoten v razredu. Po vsaki uri se prostor intenzivno prezrači.

Malico učenci zaužijejo v razredu, hrano razdeli učitelj, od klopi do klopi. Pred hranjenjem si svojo klop (mizo) učenci obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.

Vrata sanitarij naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji).

Dragi učenci,

Veseli smo, da boste prav vsi šolsko leto lahko zaključili v šoli, v krogu svojih sošolcev in učiteljev.

Želim vam, da se boste v šoli počutili prijetno, kljub nekaterim ukrepom in omejitvam, ki jih pred tem nismo bili vajeni.

Uspešen zaključek šolskega leta želim vsem,                                                                                                                                                                               ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost