default_mobilelogo

Naziv tekmovanja

Datum

Poročilo o tekmovanju

RAZVEDRILNA MATEMATIKA (šolsko tekmovanje)

 5. 10. 2017

Poročilo

LOGIKA (šolsko tekmovanje)

 28. 9. 2017

Poročilo

LOGIKA (državno tekmovanje)

 21. 10. 2017

Poročilo

RAZVEDRILNA MATEMATIKA (državno tekmovanje)

 18. 11. 2017

Poročilo

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

 15. 11. 2017

Poročilo

ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER

 13. - 17. 11 2017

Poročilo

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

 22. 11 2017

Poročilo

DRŽAVNO TEKMOVANJE BOBER

13. 1. 2018

Poročilo

 ŠOLSKO TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

 6. 2. 2018

Poročilo