default_mobilelogo
Naziv tekmovanja
Datum
Poročilo o tekmovanju
RAZVEDRILNA MATEMATIKA (šolsko tekmovanje)
 5. 10. 2017
Poročilo
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
 28. 9. 2017
Poročilo
LOGIKA (državno tekmovanje)
 21. 10. 2017
Poročilo
RAZVEDRILNA MATEMATIKA (državno tekmovanje)
 18. 11. 2017
Poročilo
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
 15. 11. 2017
Poročilo
ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER
 13. - 17. 11 2017
Poročilo
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
 22. 11 2017
Poročilo
DRŽAVNO TEKMOVANJE BOBER
13. 1. 2018
Poročilo
ŠOLSKO TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA
 6. 2. 2018
Poročilo
PODROČNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE
  16. 3. 2018
Poročilo
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
 15. 3. 2018
Poročilo
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJSKIH EKSPERIMENTOV
29. 11. 2017
Poročilo
BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE
18. 1. 2018
Poročilo
ZLATO IN SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE
23. 3. 2018
Poročilo
BRONASTO IN SERBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE
2018
Poročilo