PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2 V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

V šoli si moramo vsi, ki jo obiskujemo, prizadevati, da bo šola varno okolje.

Dosledno moramo upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe. Le na ta način bo pouk potekal čim bolj nemoteno.

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.

 • V šolskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev izvaja v domačem okolju ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 ali ob stiku z okuženo osebo.
 • V primeru negativnega testa učenec normalno obiskuje šolo.
 • Ob poslabšanju epidemiološke situacije šola predlaga samotestiranje za vse učence enkrat tedensko v domačem okolju. Deset testov na mesec brezplačno dobite v lekarni.
 • V primeru, da je rezultat testa pozitiven, starši obvestijo zdravnika, ki učencu odredi izolacijo. Starši o pozitivnem testu obvestijo tudi razrednika.

OSNOVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2

Higiensko tehnični pogoji:

 • Vsi prostori so ves čas ustrezno prezračeni.
 • Na vidna mesta so nameščene infografike o pravilni higieni kašlja in umivanju rok.
 • Zagotovljeno je redno čiščenje vseh prostorov in površin.
 • Določen je prostor, kamor se lahko umakne osebo, ki nenadno zboli.

Samozaščitno vedenje:

 • Za učence s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, se priporoča samotestiranje v domačem okolju.
 • Če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo. V šolo ne vstopamo z naslednjimi simptomi in znaki: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki;
 • Skrbimo za redno in pravilno umivanje rok. Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Učenci prve triade naj si roke umivajo, razkužujejo pa le izjemoma, kadar res ni možnosti umivanja,
 • Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
 • Izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
 • Če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi glede priporočila zaščite z masko;
 • Nošenje mask je ob rizičnem stiku priporočeno. Vse, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem podpreti.

Ravnateljica Andreja Modic

 

Dostopnost