IZJAVA ZDRUŽENJA RAVNATELJEV 10.11.2021

ZDRUŽENJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA IN GLASBENEGA ŠOLSTVA SLOVENIJE
VIDEM 17
1262 DOL PRI LJUBLJANI

Izjava Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku
Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6.
11. 2021
Ravnatelji se od začetka pojava virusa v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti in
vloge pri ohranjanju zdravja. Ves čas spremljamo, sprejemamo in udejanjamo navodila
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki nastajajo na podlagi odločitev Vlade
Republike Slovenije. Sledimo smernicam in priporočilom Nacionalnega inštituta za
javno zdravje ter poskušamo v svojih okoljih v največji možni meri izvajati ukrepe za
zaščito zdravja. Izredno cenimo prizadevanja zdravstvene stroke, spoštujemo
požrtvovalno delo vseh zaposlenih v zdravstvu in smo jim hvaležni za opravljeno. Zato
se tudi na šolskem področju po svojih močeh trudimo za obvladovanje in preprečitev
širjenja okužb. In to poslanstvo bomo opravljali tudi v prihodnje, saj je naš skupni cilj,
da premagamo virus in se povrnemo v običajno življenje.

Po zadnjem sprejetem odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ,
številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021 ter današnjem sestanku v organizaciji MIZŠ,
na katerem je sodelovalo 640 udeležencev, smo ravnatelji osnovnih šol, šol s
prilagojenim programom ter glasbenih šol sprejeli naslednja večinska stališča.

1. Ravnatelji že ves čas podpiramo samotestiranje kot zelo dober ukrep, smiseln in
uporaben za preprečevanje prenosa okužb in zagovarjamo samotestiranje v domačem
okolju. Menimo, da je sistem samotestiranja učencev dobro deloval, da so ga starši
uspešno izvajali, za kar se jim zahvaljujemo. Sproti so nas obveščali o sumu okužb,
zato smo šole lahko izvajale nadaljnje postopke. Na podlagi takšnih obvestil smo
izkoristili možnost odrejanja izobraževanja na daljavo, kar se je po potrditvenem PCR
testu izkazalo za premišljeno dejanje. In namesto, da bi nadgradili sistem, ki je že
uspešno deloval, je sprejeti Odlok povzročil vsesplošen slovenski odpor staršev. Če
smo pred njim imeli po šolah nekaj posameznih staršev, ki so nasprotovali nošenju
zaščitnih mask, se je na podlagi v Odloku določenega samotestiranja v šolah močno
povečalo zavračanje tudi tega ukrepa.
Ker razumemo, da se zdravstvena situacija poslabšuje, podpiramo
samotestiranje za vse učence, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in otroke ter
mladostnike s posebnimi potrebmi v domačem okolju, za ostale pa ga je možno
izvesti pod določenimi pogoji v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov. V
zvezi s samotestiranjem predlagamo, da se ga uvaja postopno in da se vsi otroci
in mladostniki s posebnimi potrebami ter učenci 1. VIO samotestirajo v
domačem okolju.

2. Ravnatelji ugotavljamo nedoslednosti v dikciji 3. in 8. člena Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je
v veljavo stopil 8. 11. 2021, kar terja ustrezno interpretacijo MIZŠ.
V 3. odstavku 3. člena piše, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so
mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

To pomeni, da se pri navedenih osebah ne preverja
izpolnjevanja pogoja T. V 1. odstavku 4. člena je navedeno, da presejalno testiranje s
HAG testom za samotestiranje šteje kot izpolnjen pogoj PCT. S tem je 8. člen, ki govori
o UČENCIH in DIJAKIH, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje v direktnem
nasprotju z navedenim 3. odstavkom 3. člena.
1. odstavek 8. člena pravi, da učenci osnovne šole in dijaki izvajajo testiranje s testi
HAG za samotestiranje /…/. 3. odstavek pa pravi, da študenti in udeleženci
izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba,
OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje /…/.
Iz zgoraj zapisanega razumemo, da pripravljalec Odloka ni jasno opredelil, da je
samotestiranje za učence in dijake obvezno.
V 9. členu piše, da se samotestiranje izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih
proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat /…/.
V VSEH navodilih za samotestiranje je določena minimalna starost ali celo
profesionalna raba.
Glede na to, da celoten odlok uporablja termin SAMOTESTIRANJE, učitelj NE
SME testirati otroka, ta pa se po navodilih proizvajalcev ne sme samotestirati.

3. Prav tako ugotavljamo nedoslednosti med Priporočili NIJZ in Odlokom.
Predstavniki MZ in NIJZ so glede določil Odloka o ustreznosti tipa zaščitnih mask
(prepoved mask iz blaga) za mlajše učence že podali izjavo, ki odstopa od prvotno
pojasnjenih določil Odloka, MIZŠ v dogovoru z NIJZ pa načrtuje odstop od javno
pojasnjenih določil Odloka glede obveznosti samotestiranja za OPP v šolah in zavodih.
Predlagamo, da MIZŠ izvajanje Odloka ustrezno interpretira tudi glede
samotestiranja otrok do 12. leta starosti, in sicer kot obvezujoče, v asistenci
staršev/skrbnikov v domačem okolju otroka.
Odloka zaradi navedenega ne moremo v tako kratkem času v celoti uresničiti,
prav tako se pojavi težava zaradi organizacije samotestiranja in primernega
obveščanja staršev. Ravnatelji smo MIZŠ postavili mnoga operativna in izvedbena
vprašanja in na večino tudi danes nismo dobili odgovorov. Prav tako ni pojasnjeno,
kako ravnati v primeru odklanjanja samotestiranja. Obveščeni smo bili tudi, da
nekateri učitelji že sedaj sporočajo, da zavračajo sodelovanje pri samotestiranju otrok.
In nenazadnje moramo izpostaviti, da se na ravnatelje izvajajo številni pritiski, grožnje,
verbalni in fizični napadi. Starši namreč ne sprejemajo dejstva, da smo ravnatelji dolžni
izvajati odloke vlade in smernice NIJZ ter priporočila zdravstva.

Vsem ravnateljem je v interesu, da šole ostanejo odprte, zato skrbimo za varno in
zdravo okolje v največji možni meri in sodelujemo z vsemi deležniki, kar s svojim
odgovornim ravnanjem tudi dokazujemo. Vendar pa je naša osnovna naloga
zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa, kar želimo izvajati v stabilnem in
spodbudnem okolju.
Ljubljana, 10.11.2021 Gregor Pečan, predsednik

Dostopnost